User Tools

Site Tools


start

Velkommen til Tinkartank – Grenland hackerspace. Se hva er et hackerspace blogposten eller ta kontakt med en av oss (f.eks thomas) om du lurer på hva vi driver med eller har lyst til å være med. Vi befinner oss på Meierigården kultursenter i Porsgrunn (Storgata 115, 3915 Porsgrunn)

Status

Tinkartank er fremdeles i gang til tross for mangelen på aktivitet her. Gjennom sommeren er noen stadig ute på tur; men vi vil være tilbake igjen i løpet av september.

Nyheter og lignende

Plutselig game jam

Fra førstkommende fredag 2014-06-06 til søndag 2014-06-08 vil det være forsøk på game jam på Tinkartank. Game Jam handler om å utforske spill og spillmekanikk gjennom hurtig prototyping av både digitale og analoge spill samt utviding av eksisterende spill. I stor grad handler dette om utforsking mer enn det handler om å få et ferdig spill. Kom som du er, men ta gjerne med en datamaskin eller annet verktøy du ønsker å benytte. Vi stiller med kokt og kaldt vann, billig instant kaffe, internet, strøm og loddebolt.

2014/06/04 08:16 · Thomas Sigurdsen · 0 Comments

Tinkartank.org

Nå kan disse sidene nåes via tinkartank.org også.

Hurra.

2014/01/06 03:52 · Thomas Sigurdsen · 0 Comments

Hva er et hackerspace?

Det begynner etterhvert å bli flere som lurer på hva et hackerspace er. Jeg har derfor tenkt å gjøre et forsøk på å mer konkret beskrive et hackerspace utifra mine egne erfaringer.

Jeg starter derfor med den lille erfaringen jeg har om emnet: jeg har besøkt tre forskjellige hackerspaces, to i Oslo (Hackeriet og Bitraf) og et i Tokyo (Tokyo hackerspace). Hackeriet stikker seg ut, fordi det er plassert i en del av hausmania og fokuserer mer på frihet (merk: ikke anarki. De er heller ikke nødvendigvis enige med det hausmania står for) enn de to andre. Bitraf og Tokyo hackerspace deler plass med andre bedrifter (organisert noe forskjellig) og er tilsynelatende i mindre grad opptatt av etikken i det de gjør. Til en viss grad er dette som forskjellen mellom fri programvare og “open-source”, men det er et annet tema; Beklager avsporingen.

Hva gjør disse hackerspacene? Det som ofte er felles er at de har en fast dag i uka som de møtes, for å prate litt om hva folk driver med; planlegge fremtidige aktiviteter og prate om utførte aktiviteter (debrief). Disse møtene (på lik linje med nesten alt annet på et hackerspace) er ikke obligatoriske, og hvem som helst kan komme på disse.

Aktivitetene består som oftest av fire ting: åpen kveld, bygge kveld, tema kveld og workshops/kurs. Åpen kveld er rett og slett markedsføring, en kveld hvor man viser frem de tingene man har fått til og inviterer publikum til å delta; og forhåpentligvis fortsetter noen å delta. Bygge kveld kan være dugnad. Ofte vedlikehold av infrastruktur (digital og analog), men også en mulighet for å gjøre prosjekter hvor man har bruk for flere mennesker. Tema kveld er til en viss grad en bygge kveld med fokus på et tema, for eksempel spillprogrammering eller 3d-printere. Workshop/kurs er som regel holdt av en eller flere medlemmer som kan noe andre har lyst til å lære, disse er typisk en ting som koster en symbolsk sum penger for ikke medlemmer (se under for mer om økonomi).

Alle disse aktivitetene er utvidelser av det som foregår på et hackerspace til vanlig, og mange steder er det lagt opp slik at man kan ha for eksempel kurs samtidig som andre benytter seg av lokalene som vanlig. For mange er hackerspaces mest en sosial arena hvor man kan møte andre likesinnede, for andre er det et sted hvor man har kunnskap og fysiske ressurser (f.eks. elektriske komponenter, datamaskiner, gryter, jord og frø osv.); men jeg antar de fleste plasserer seg et sted i mellom disse.

Økonomisk er det vanlig at man betaler for å være medlem (eventuelt spesialmedlem) som gjør at du får noe tilbake, for eksempel lagerplass; gratis workshops; billigere forbruksvarer osv. Summen man betaler for medlemskap pleier å ha en minste grense, men man oppfordres til å legge på ekstra. En ting som er viktig å presisere er at det er både fritt og gratis å delta på et hackerspace med mindre annet er eksplisitt merket, med pris eller andre kvalifikasjoner.

Organiseringen av aktiviteter er som regel det medlemmene ønsker å gjøre, ofte er dette av utforskende karakter. Dette gjenspeiles i at alle aktivitetsformene ovenfor ikke har et tema, et hackerspace kan drive med alt fra motor og mat til måneraketter og elektronikk. Det er allikevel vanlig å ha en gruppe nøkkelpersoner som har ansvar for stedet (ofte kalt kapteiner). Disse fungerer som et styre/ledere, og vil også være de som løser floker av sosial karakter.

Håper dette plasserer hackerspace mer konkret på tankekartet. Det meste her kan utdypes, se hackerspace central, wikipedia eller spør noen, for eksempel Thomas.

2013/11/22 10:04 · Thomas Sigurdsen · 0 Comments

lodde/elektronikk utstyr på plass

lodde stasjon + monster sugelodder'n jeg mekka på torsdagen. random komponenter, arduino'er, breadboards, protoboards, jumpere, display av ymse slag, leds. motstands kit. og masse annet rart. mer og ta av både her hjemme, og på jobben hvis noe skulle trangs. pluss einar har en farnell konto vi kan bruke.

også investert i noen ruteblokker^^

more to come; billig batteridrill og dremel sett skal tas med neste gang jeg er ned om. jalla AXT power supply for å ha noe til vi kan ordne et ordentlig benk supply. oscilloskop må nesten ordnes i fremtiden.

2013/11/16 09:35 · borgar · 0 Comments

Oppstartsmøte 2?

Foreslår at vi tar et møte for å finne ut av om og i tilfelle hvilken dag vi skal møte på ukentlig.

Etter en sammenkomst, som også innebar mono-, dia- og polylog, ser det ut til at det er en mye bedre plan å begynne å bruke rommet. Jeg foreslår uansett at vi prøver å møtes en dag i uka (ikke obligatorisk, men greit å ha en dag å gjøre en slags briefing innimellom). For eksempel tirsdag (http://hackerspaces.org/wiki/The_Tuesday_Pattern), men vi kan ta en annen dag om det er en annen dag som passer bedre.

Det er også muligheter for å slå oss sammen med tinkartank, som allerede til en viss grad fungerer som et hackerspace uten et spesifikt rom. Men dette er foreløpig under utforskning.

2013/11/07 10:26 · Thomas Sigurdsen · 3 Comments

Older entries >>

0 Post(s) for February 2016

You could leave a comment if you were logged in.
start.txt · Last modified: 2015/07/11 07:01 (external edit)